عمر ع

Apr 10, 2016 · The latest tweets from @AbulfarajOmar چگونه زمان خلقت حضرت آدم، (حدود 5764 سال قبل) با عمر فسیل های انسانی پیدا شده (25 میلیون سال) سازگار است؟ - گنجینه پاسخ هااسلام کوئست - مرجعی برای پاسخگویی به سوالات دینی، اعتقادی و شرعی پاسخگویی به سوالات دینی, پرسش و پاسخ . عمر حضرت نوح (ع) نوح (ع)، اولین پیامبر از پیامبران اولو العزم است

2023-01-28
    العاب فين و جيك فقط
  1. KG does not endorse, and is not responsible for, this
  2. 9×8
  3. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد)
  4. 52,123 likes